Szkolenia

Jeżeli Twój zespół potrzebuje naładowania baterii, dawki motywacji, rozwiązania jakiegoś problemu lub rozluźnienia atmosfery to jednym z trafnych i na pewno łatwo dostępnych rozwiązań może być właśnie zorganizowanie szkolenia. To pozwoli ludziom zmienić perspektywę patrzenia na swoją pracę i siebie nawzajem, umożliwi im dobrą zabawę, uświadomi mechanizmy, które mogą ułatwić i polepszyć budowanie relacji w zespole oraz poza nim, w kontaktach biznesowych i oczywiście w zależności od tematyki szkolenia – wzbogaci o wiedzę i umiejętności.

Zakres tematyczny szkoleń i wykładów:

 • skuteczne porozumiewanie się – rozwój na płaszczyźnie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • automotywacja i wytrwałość na drodze do osiągania celów
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • radzenie sobie ze stresem

W związku z tym, że moje podejście do każdego zlecenia jest indywidualne, zachęcam do kontaktu. To pozwoli na przygotowanie konkretnej oferty w oparciu o potrzeby, jakie wykazuje dany zespół.

JAK SZKOLĘ?

Poniżej znajdziesz przykładowe propozycje szkoleń, które prowadzę. Na każde zapytanie ofertowe odpowiadam indywidualnie.

Najpierw zajmuję się czymś, co trenerzy z lubością określają mianem „badania potrzeb” – sprawdzam z jaką grupą miałabym pracować, jakie są oczekiwania jej członków, czy mieli już wcześniej do czynienia ze szkoleniami o podobnej tematyce, jaka jest ich motywacja oraz jakie efekty miałoby przynieść owo szkolenie. Następnie przygotowuję harmonogram takiego spotkania, który możemy ostatecznie przekształcić. Każdy uczestnik otrzymuje po spotkaniu certyfikat oraz skrypt, w którym ujęte są wszystkie istotne informacje ze szkolenia. Nasza współpraca nigdy nie kończy się wraz z zakończonym dniem szkoleniowym. Z przyjemnością służę radą również po wypełnieniu zadań zawartych w umowie.

Wiesz dlaczego umiejętność komunikowania się jest tak ważna? Efekty naszej pracy nie zależą jedynie od nas samych, ponieważ są wynikiem interakcji z innymi osobami – współpracownikami, klientami, partnerami biznesowymi. Efektywna komunikacja to umiejętność wyrażania asertywnej postawy, rozwiązywania konfliktów, budowania pozytywnych relacji. W czasach kiedy rynek jest przesycony towarami i usługami najwyższej jakości, bardzo często o wyborze oferty decyduje właśnie wspomniana dobra relacja z drugim człowiekiem.

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie?

 • pozwala zidentyfikować własny styl porozumiewania się

 • pokazuje wachlarz stylów porozumiewania się naszych współpracowników, a co za tym idzie umożliwia zrozumienie przyczyn powstawania barier w komunikowaniu się

 • daje wiedzę na temat technik skutecznej komunikacji – przekazywania oraz odbierania informacji zwrotnej, zadawania pytań, precyzowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowej oraz badania potrzeb

Przyzwyczailiśmy się już do traktowania stresu w kategorii złego wilka. Szukamy sposobów na to, jak ze stresem walczyć, jak go uniknąć. Tymczasem prawda na temat stresu jawi się nieco inaczej, bo stres, podobnie jak wszystkie dostępne człowiekowi emocje, nie jest ani dobry, ani zły. On nas po prostu informuje o tym, że w naszym życiu dzieje się coś ważnego. Na tym szkoleniu pokażemy jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem.

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie?

 • pozwoli dostrzec własne reakcje na stres, a co za tym idzie namierzyć te, które negatywnie odbijają się na samopoczuciu, relacjach czy efektywności

 • nauczy w jaki sposób wykorzystać techniki terapii poznawczo – behawioralnej do budowania poczucia własnej skuteczności

 • będzie okazją do opanowania zasad planowania, automotywacji, zarządzania sobą w czasie

 • pozwoli opanować techniki relaksacji oraz odnaleźć własne sposoby na rozładowanie napięcia

Zespoły, których członkowie cechują się poczuciem odpowiedzialności za wspólnie wypracowane efekty i widzą sens w swojej codziennej pracy, osiągają lepsze wyniki. Bardzo ważnym zabiegiem jest tutaj integracja zespołu oraz poznanie cech charakterystycznych poszczególnych jego członków. To pozwala dostrzec i zrozumieć różnice indywidualne między ludźmi, ich mocne i słabe strony, style komunikowania się. Przede wszystkim pomaga we wzmocnieniu więzi między pracownikami.

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie?

 • określenie pełnionych przez poszczególnych członków zespołu ról

 • poprawa w obszarze komunikacji interpersonalnej

 • zwiększenie efektywności grupy oraz zaufania pomiędzy jej członkami

 • uświadomienie przyczyn pojawiania się w zespole sytuacji konfliktowych i znalezienie sposobów na ich rozwiązywanie

„Zawsze szybko się wypalam”, „łatwo rezygnuję”, „brak mi silnej woli” – to nie są cechy, z którymi się rodzimy. Te określenia nie są nami, więc w każdej chwili możemy pozbyć się zbędnego balastu. Każdą aktywność dobrze jest zacząć od odpowiedniego nastawienia, bo to właśnie ono w dużej mierze wpływa na nasze działania, a te na wypracowane efekty. Często spotykam osoby, które rozpoczynają jakieś przedsięwzięcie z wysokim poziomem, jak to sami określają, motywacji i energii. Niestety po drodze te zasoby zaczynają się wypalać. Jest sposób na to, aby wytrwale dążyć do ukończenia podjętych działań i stale poprawiać własne wyniki.

Jakie korzyści niesie ze sobą szkolenie?

 • znalezienie własnych barier na drodze do osiągania celów

 • uświadomienie sobie czynników, które działają na nas motywująco

 • poznanie technik budujących naszą wytrwałość

Zaczynamy?

Zadzwoń, napisz!

2019 EDYTA DANILUK SZKOLENIA - ALL RIGHTS RESERVED / POLITYKA PRYWATNOŚCI.